Угода користувача | Легка Вода

УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

 

Он-лайн сервіс «Легка Вода» (далі також — «Сервіс «Легка Вода») — це торгова площадка послуг, яка допомагає всім бажаючим з усієї країни оформити щомісячну передплату на чисту питну воду прямо з крана без доставки бутлів і витраченого на очікування часу.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сервісом «Легка Вода». Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма без винятку умовами цієї Угоди користувача, а Сервіс «Легка Вода» надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід і використання Сервісу «Легка Вода», а також Сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

1.2. Будь-яка взаємодія Користувача з Сервісом «Легка Вода» (в тому числі, але не виключно, реєстрація в сервісі «Легка Вода», верифікація, перерахування Користувачем грошових коштів Власнику Сервісу в якості оплати за послуги Сервісу «Легка Вода» і / або фактичне користування Сервісами ) означає безумовну згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди. Така взаємодія з Сервісом є повним і безумовним акцептом Угоди, незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання його умов.

1.3. Угода може бути змінена Адміністрацією без попереднього повідомлення. Поточна версія Угоди доступна на сторінці https://legkavoda.com.ua/terms-of-use. Продовження користування Сервісом Користувачем (будь-яке його подальшу взаємодію з Сервісом) означає його згоду зі змінами в Угоді.

1.4. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та / або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися можливостями Сервісу «Легка Вода» і зобов'язаний припинити використання Сервісу «Легка Вода» й покинути його.

1.5. Адміністрація має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і / або користуванні Сервісу «Легка Вода» в разі порушення ним умов цієї Угоди.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Адміністрація» — ФОП ЛУЩАЙ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ і / або особи, уповноважені ним належним чином на управління Сервісом і надання послуг Користувачам.

2.2. «Власник Сервісу» — ФОП ЛУЩАЙ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ (ІПН 3412308077), є постачальником послуг в інформаційній сфері в розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

2.3. «Власник сайту» — Продавець, який надає послуги в порядку, встановленому Договором-офертою і який наповнює Сайт інформаційними ресурсами — контентом.

2.4. «Верифікація» — перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення в відповідне поле на сторінці верифікації логіна і пароля.

2.5. «Додаткові послуги» — інші послуги, перелік і вартість яких розміщені на сайті, які надаються Продавцем на умовах Договору-оферти про надання послуг.

2.6. «Контент» — охоронювані результати інтелектуальної діяльності, які розміщуються в межах Сервісу, включаючи, але не обмежуючись: назва і опис послуг, тарифів, фотографії, характеристики товару / послуги, рекламні матеріали, інформація про Продавця або Користувача, відгуки тощо.

2.7. «Користувач» — будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла умови цієї Угоди.

2.8. «Обліковий запис» — електронний кабінет Користувача (аккаунт) в функціональній системі Сервісу, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Сервісами.

2.9. «Тариф» — комерційна пропозиція Продавця про послуги, які публікуються ним на сервісі / Сайті.

2.10. «Покупець» — будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа-підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яке, користуючись можливостями Сервісу, купує і / або замовляє запропоновані Продавцем. Покупець може користуватися можливостями Сервісу шляхом реєстрації на сервісі зі створенням свого «Особистого кабінету».

2.11. «Політика конфіденційності» — умови роботи з конфіденційною інформацією в межах Сервісу, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди і розміщена за посиланням: https://legkavoda.com.ua/terms-of-use

2.12. «Сервіс» — сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу «Легка Вода», який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://legkavoda.com.ua і належить ФОП ЛУЩАЙ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ (ІПН 3412308077). Зміст Сервісу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

2.13. «Продавець» — фізична особа – підприємець в особі Лущай Євгена Вікторовича (ІПН 3412308077), яка здійснює діяльність з продажу товарів і / або послуг.

2.14. «Відвідувач» — будь-яка особа, яка має доступ до Сервісу, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сервіс.

2.15. «Сайт» — інтернет-сайт Продавця з доменним ім'ям https://legkavoda.com.ua, який відповіднодо умов Договору-оферти про надання послуг, функціонує як інтернет-магазин.

2.16. «Сервіси» — сукупність послуг, які надаються Користувачам в межах Сервісу відповідно до цієї Угоди та Договором-офертою про надання послуг, на платній або безоплатній основі. Використання Сервісів регулюється чинним законодавством України.

2.17. «Угода» — цю Угоду, яке розміщене за адресою: https://legkavoda.com.ua/terms-of-use. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (функціонуючі) на даний момент послуги (Сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (Сервіси).

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ СЕРВІСУ

3.1. Адміністрація зобов'язується забезпечити можливість отримання Користувачем Сервісів в порядку, визначеному цією Угодою.

3.2. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку інформацію, яка публікується Користувачами в сервісі «Легка Вода», припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісу «Легка Вода» в будь-який час і без пояснення причин.

3.3. Адміністрація має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень (комерційних пропозицій), в тому числі електронних повідомлень на адреси наданої Користувачем електронної пошти або SMS / Viber-повідомлень на надані Користувачем номера його мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про можливості сервісу «Легка Вода». Користувач в будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.

3.4. Адміністрація зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки в разі зазначення Користувачем ідентифікаційних даних.

3.5. Адміністрація з метою забезпечення безпеки користувачів і роботи Сервісу «Легка Вода», а також з метою запобігання і припинення шахрайських дій в межах Сервісу «Легка Вода» має право запитувати документи, що ідентифікують користувачів (фотографію Користувача в форматі Селфі з відкритим паспортом, скан-копії (фотографії) паспорта Користувача, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб). У разі відмови надати документи, Адміністрація має право в односторонньому порядку припинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до будь-якого з сервісів в односторонньому порядку в будь-який час.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Під час реєстрації і / або заповнення форми замовлення Користувач повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, відповідному дійсності. Користувач зобов'язується забезпечити достовірність наданої інформації. Користувач має право вимагати від Адміністрації приховати будь-яку приватну інформацію про нього.

4.2. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та припинити надання йому Послуг.

4.3. Користувач зобов'язується використовувати Сервіс «Легка Вода» / Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України.

4.4. Користувач не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Сервісу «Легка Вода» і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

4.5. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю / облікового запису, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.

4.6. Користувач зобов'язується надати за запитом від Адміністрації додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до наданих Сервісами (послуг) даного Сайту.

4.7. Користувач зобов'язується дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сервісу «Легка Вода» / Сайту, що стали причиною обмеження доступу користувача до сервісів. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервіс.

5.2. Послуги на Сервісу надаються «як є». Адміністрація не гарантує безумовного збереження облікового запису Користувача.

5.3. Адміністрація не несе відповідальності за відповідність Сервісу «Легка Вода» цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове і безперебійне надання сервісів, припинення доступу Користувача до Сервісів, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного і / або програмного забезпечення Сервіс у«Легка Вода», і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

5.4. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до сервісів, за припинення доступу до сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним : війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність правитель ства України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельним засобів зв'язку та інше.

5.5. Адміністрація не несе відповідальність за дії систем переказів, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

 

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються в сервісі «Легка Вода» при наданні сервісів, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу «Легка Вода» і належать Сервісу «Легка Вода», крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Адміністрації є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

 

з повагою до людей

Онлайн підтримка 24/7
Або залиште номер, і ми передзвонимо